Dâng Lời Tạ Ơn

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Dâng Chúa đây vườn nho đã chín, dâng Chúa đây ruộng nương lúa vàng.


ĐK.

Xin tạ ơn Chúa, Chúa ơi, suốt đời tạ ơn Chúa thương.


2.

Dâng Chúa bao mồ hôi đổ xuống, dâng Chúa hoa màu thơm gánh về.


ĐK.

Xin tạ ơn Chúa, Chúa ơi, suốt đời tạ ơn Chúa thương.


3.

Nay Chúa ban chồi non, lộc biếc, mai Chúa ban quả ngon, trái lành.


ĐK.

Xin tạ ơn Chúa, Chúa ơi, suốt đời tạ ơn Chúa thương.


4.

Con mến yêu cậy tin ở Chúa, xin gởi trao niềm vui, nỗi buồn.


ĐK.

Xin tạ ơn Chúa, Chúa ơi, suốt đời tạ ơn Chúa thương.


5.

Xin Chúa ban hồng ân mở lối, trong Chúa bao đường xa sẽ gần.


ĐK.

Xin tạ ơn Chúa, Chúa ơi, suốt đời tạ ơn Chúa thương.