Thánh Tôma Toán

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Chư Thánh

CBST1

ĐK.

Có Chúa đỡ nâng, con người như núi đá, ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời.

 

1.

Nghe chuyện ngày xưa, có một người già nua, vì tuyên xưng Đạo Chúa, bị trói trong chiều mưa.

Bị đày giữa nắng trưa, bị bỏ đói trong tù, người chẳng quên Chúa Trời, người chẳng mất niềm tin.


ĐK.

Có Chúa đỡ nâng, con người như núi đá, ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời.

 

2.

Trang sử ngày xưa nói cho người ngày nay: Niềm tin ta nhỏ bé, nhờ Chúa nên trọng thay.

Người chẳng vững bước chân, từng bỏ Chúa hai lần, nhờ hồng ân đỡ đần, người tìm thấy mùa xuân.

 

(Kết)

Người là TÔ-MA TOÁN, Thánh Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam.

Thánh Tôma Toán - Phanxicô - Chư Thánh