Dâng Lên Chúa Bánh Thơm

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Thánh Tâm ST John Milpitas

(https://www.youtube.com/watch?v=D5-DOrER8sQ)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Dâng lên Chúa bánh thơm, ly rượu nồng.

Dâng lên Ngài tiếng hát hòa lệ rơi.

Dâng môi cười nắng sớm, dâng tiếng thở đêm dài.

Dâng lên Ngài tháng ngày bước trong đời.

 

ĐK.

Nguyện dâng tương lai ngày mai.

Tình thương của Chúa dẫn con đi.

Tình thương đưa con vút cao, qua bao tháng năm không xót xa niềm đau.

 

2.

Dâng lên Chúa tháng năm trên trần gian.

Đây mưa chiều, nắng sớm, sương trời đêm.

Dâng vui buồn sẽ đến, dâng sướng khổ qua rồi,

Dâng lên trời trót một kiếp con người. 


ĐK.

Nguyện dâng tương lai ngày mai.

Tình thương của Chúa dẫn con đi.

Tình thương đưa con vút cao, qua bao tháng năm không xót xa niềm đau.

Dâng Lên Chúa Bánh Thơm - Phanxicô - Dâng Lễ