Con Chỉ Là Tạo Vật

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Mông Triệu GX Fatima Bình Triệu

(https://www.youtube.com/watch?v=bNNdDN570RY)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

1.

Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật, Chúa thật í a sang giàu, có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu.

Vì trước mặt Chúa Thái Sơn cũng mọn hèn, dòng sông cả mấy sâu đâu là mấy đâu.

Giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm chi dâng tiến Ngài.

 

ĐK.

Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu.

Ôi con người ngàn năm mấy thuở có chi đâu.

Con xin dâng lên chính là Chiên Thiên Chúa gánh tội tình, gánh tội tình,

Tháng năm máu Người đã đổ làm hy sinh.

 

2.

Tình Chúa trao máu hồng tử nạn chưa cạn suối ơn an hòa, dẫu mà ngàn năm đã qua, dẫu mà ngàn năm đã qua.

Tình Chúa ngời sáng ví như khung trời đầy, lòng con nhỏ có chi hơn một thoáng mây.

Cảm tạ tình thương tuyệt đối, biết tìm chi dâng tiến Ngài.

 

ĐK.

Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu.

Ôi con người ngàn năm mấy thuở có chi đâu.

Con xin dâng lên chính là Chiên Thiên Chúa gánh tội tình, gánh tội tình,

Tháng năm máu Người đã đổ làm hy sinh.

 

3.

Đời sống bao tháng ngày còn lại, e ngại những cơn mưa đời, sẽ làm lòng con úa phai, sẽ làm lòng con úa phai.

Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền đến nơi.

Trót đời con đây nhỏ bé, trót đời xin dâng tiến Ngài.


ĐK.

Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu.

Ôi con người ngàn năm mấy thuở có chi đâu.

Con xin dâng lên chính là Chiên Thiên Chúa gánh tội tình, gánh tội tình,

Tháng năm máu Người đã đổ làm hy sinh.

Con Chỉ Là Tạo Vật - Phanxicô - Ca Nguyện