Cầu Cho Di Dân

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

(https://www.fb.com/100009283137385/videos/6928892530478568/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Ca Nguyện

CBST2

ĐK.

Lòng Chúa vô biên ở khắp mọi miền, luôn dủ thương người đi xa cách quê hương, tìm an vui chốn tha phương.


1.

Dâng Chúa tâm hồn bao di dân, nhiều khi trông khói hoàng hôn nhớ nhà.

Nguyện xin Chúa ban ơn chan hòa để người thân chốn quê nhà bình an.


ĐK.

Lòng Chúa vô biên ở khắp mọi miền, luôn dủ thương người đi xa cách quê hương, tìm an vui chốn tha phương.


2.

Xưa Chúa đưa Hài Nhi Giê-su về nơi nương náu miền xa an hòa.

Nguyện xin Chúa cho ai xa nhà được quyền năng Chúa dắt dìu, chở che.


ĐK.

Lòng Chúa vô biên ở khắp mọi miền, luôn dủ thương người đi xa cách quê hương, tìm an vui chốn tha phương.


3.

Xin Chúa khơi nguồn vui tin yêu ở trong nước mắt mồ hôi sớm chiều.

Đời phiêu lãng gian lao đã nhiều, lòng cậy trông Chúa xin chẳng nhạt phai.


ĐK.

Lòng Chúa vô biên ở khắp mọi miền, luôn dủ thương người đi xa cách quê hương, tìm an vui chốn tha phương.


4.

Xin Chúa quan phòng cho di dân được chung vui giữa tình thân nhân loại.

Nguyện cho khắp muôn nơi trong đời, tình người tô thắm môi cười đẹp tươi.


ĐK.

Lòng Chúa vô biên ở khắp mọi miền, luôn dủ thương người đi xa cách quê hương, tìm an vui chốn tha phương.

Cầu Cho Di Dân - Phanxicô - Ca Nguyện