Lạy Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

ĐK.

Lạy Mẹ từ nhân hằng phù hộ các giáo dân,

xin cầu cho chúng con,

xin Mẹ cầu cho chúng con.


1.

Mẹ Ma-ri-a phù hộ muôn tín hữu gần xa.

Cánh tay Mẹ từ nhân hằng dẫn đến nguồn hồng ân.


ĐK.

Lạy Mẹ từ nhân hằng phù hộ các giáo dân,

xin cầu cho chúng con,

xin Mẹ cầu cho chúng con.


2.

Gặp khi nguy nan, nhờ Mẹ đưa trên lối bình an.

Lúc đau buồn nguyện xin Mẹ giúp vững lòng cậy tin.


ĐK.

Lạy Mẹ từ nhân hằng phù hộ các giáo dân,

xin cầu cho chúng con,

xin Mẹ cầu cho chúng con.


3.

Nguyện cho muôn dân được Mẹ thương liên kết tình thân.

Bốn phương một nhà vui, một thế giới hoài đẹp tươi.


ĐK.

Lạy Mẹ từ nhân hằng phù hộ các giáo dân,

xin cầu cho chúng con,

xin Mẹ cầu cho chúng con.


4.

Mẹ như Sao Mai rạng ngời trong đêm tối trần ai,

đón muôn người hoài hương về đến bến bờ tình thương.


ĐK.

Lạy Mẹ từ nhân hằng phù hộ các giáo dân,

xin cầu cho chúng con,

xin Mẹ cầu cho chúng con.

Lạy Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu - Phanxicô - Đức Mẹ