Dâng Khúc Ân Tình

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca đoàn Gabriel GX Tân Dân

(https://www.youtube.com/watch?v=Ja9-DcuGkgs)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Xin tiến dâng lên một khúc ca ân tình này.

Hương trầm bay tiếng hát nồng say linh thiêng phút này.

Đời hôm nay biết bao tháng ngày, xin Chúa hoài ủi an,

Xin Chúa bao nhiêu ngày ngăn suối buồn mắt lệ trần ai.

 

ĐK.

Xin dâng lên trên tay hiệp dâng là ước nguyện hồng.

Mỗi giọt nồng rượu nho ủ ấp nguồn sống.

Miến thơm bao hạt dâng là bấy nhiêu lộc trời.

 

2.

Dâng hết tin yêu nguyện Chúa đưa qua cuộc đời.

Trên trần ai ai thấy được ai yêu không bến bờ?

Dòng sông kia có khi vơi đầy, hoa có ngày tàn phai,

Thiên Chúa qua bao đời thương kiếp người với tình chẳng vơi. 


ĐK.

Xin dâng lên trên tay hiệp dâng là ước nguyện hồng.

Mỗi giọt nồng rượu nho ủ ấp nguồn sống.

Miến thơm bao hạt dâng là bấy nhiêu lộc trời.

Dâng Khúc Ân Tình - Phanxicô - Dâng Lễ