Lời Nguyện Cỏ Hoa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

1.

Xin dệt câu hát, xin góp lời cỏ hoa, dâng Chúa lời khấn cầu.

 

ĐK.

Khấn xin trọn đời Chúa ban niềm vui, Chúa dìu đưa.

 

2.

Con là chiếc lá xanh thắm mà nhỏ nhoi, xin Chúa hằng giữ gìn.


ĐK.

Khấn xin trọn đời Chúa ban niềm vui, Chúa dìu đưa.

 

3.

Con phận nghèo khó như đóa huệ đồng hoang, xin áo lụa huy hoàng.


ĐK.

Khấn xin trọn đời Chúa ban niềm vui, Chúa dìu đưa.

 

4.

Đây lòng yêu mến như đóa hồng mùa xuân, xin mãi tỏa hương nồng.


ĐK.

Khấn xin trọn đời Chúa ban niềm vui, Chúa dìu đưa.

 

5.

Đây niềm mơ ước xanh biếc nụ tầm xuân, xin Chúa hằng tác thành.


ĐK.

Khấn xin trọn đời Chúa ban niềm vui, Chúa dìu đưa.

 

6.

Khi lòng xao xuyến, thao thức cùng dạ hương, xin có được an bình.


ĐK.

Khấn xin trọn đời Chúa ban niềm vui, Chúa dìu đưa.

 

7.

Khi hồn quỵ ngã như lá rụng mùa thu, xin Chúa dìu đưa người.


ĐK.

Khấn xin trọn đời Chúa ban niềm vui, Chúa dìu đưa.

 

8.

Khi người xa cách, hiu hắt nụ tường vi, xin Chúa gọi sum vầy.


ĐK.

Khấn xin trọn đời Chúa ban niềm vui, Chúa dìu đưa.

 

9.

Khi trời mưa xuống, xanh mướt bờ cỏ non, xin biết tạ ơn Trời.


ĐK.

Khấn xin trọn đời Chúa ban niềm vui, Chúa dìu đưa.

Lời Nguyện Cỏ Hoa - Phanxicô - Ca Nguyện