Dâng Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Ngàn Thông

(https://www.youtube.com/watch?v=7PRPeXsPNdY)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Này con dâng Chúa hoa màu Chúa ban.

Trái nho thơm nồng, hạt lúa ngát hương đồng, bàn tay bao khổ công.

 

ĐK.

Cùng nguyện cầu Chúa đoái trông lễ vật dâng lên.

Và nguyện đổ xuống muôn ơn luôn triền miên.

 

2.

Nguyện dâng lên Chúa trót đời chúng con.

Chúa như suối nguồn gội mát những tâm hồn ngày đêm luôn cậy trông.


ĐK.

Cùng nguyện cầu Chúa đoái trông lễ vật dâng lên.

Và nguyện đổ xuống muôn ơn luôn triền miên.

 

3.

Nguyện dâng lên Chúa linh hồn chúng con,

Biết bao lỗi lầm mà Chúa vẫn ân cần rộng ban muôn hồng ân. 


ĐK.

Cùng nguyện cầu Chúa đoái trông lễ vật dâng lên.

Và nguyện đổ xuống muôn ơn luôn triền miên.


1.

Này con dâng Chúa hoa màu Chúa ban.

Trái nho thơm nồng, hạt lúa ngát hương đồng, bàn tay bao khổ công.

 

ĐK.

Cùng nguyện cầu Chúa đoái trông lễ vật dâng lên.

Và nguyện đổ xuống muôn ơn luôn triền miên.

Dâng Chúa - Phanxicô - Dâng Lễ