Chúa Gọi Tên Con

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Truyền Giáo - Thánh Hiến

CBST2

ĐK.

Tình Chúa gọi tên con, đưa con vào đời,

cho con làm người giữa muôn người.

Và Chúa chọn tên con, yêu thương gọi mời,

sai con vào đồng lúa đẹp tươi.


1.

Con nghe êm đềm tiếng Chúa trong đêm

thân thương Chúa gọi con bước đi lên.

Con xin đón nhận ơn tận hiến.

Xin ơn giữ đời con mãi trung kiên.


ĐK.

Tình Chúa gọi tên con, đưa con vào đời,

cho con làm người giữa muôn người.

Và Chúa chọn tên con, yêu thương gọi mời,

sai con vào đồng lúa đẹp tươi.


2.

Xin ơn thánh thiện như tuyết như sương

ươm cho con thành hy lễ thơm hương.

Xin cho bông huệ trong nhà Chúa

thơm hương khiết tịnh, tươi sắc yêu thương.


ĐK.

Tình Chúa gọi tên con, đưa con vào đời,

cho con làm người giữa muôn người.

Và Chúa chọn tên con, yêu thương gọi mời,

sai con vào đồng lúa đẹp tươi.


3.

Con dâng những gì Chúa đã cho con.

Con tin gia nghiệp Chúa giữ cho con.

Con mong tâm hồn luôn nghèo khó,

nhưng mang kho tàng nhân đức hy sinh.


ĐK.

Tình Chúa gọi tên con, đưa con vào đời,

cho con làm người giữa muôn người.

Và Chúa chọn tên con, yêu thương gọi mời,

sai con vào đồng lúa đẹp tươi.


4.

Con luôn nương tựa tay Chúa đỡ nâng,

cho con trung thành, khiêm tốn, xin vâng,

cho con sức mạnh luôn đổi mới

trên muôn con đường theo Chúa yêu thương.


ĐK.

Tình Chúa gọi tên con, đưa con vào đời,

cho con làm người giữa muôn người.

Và Chúa chọn tên con, yêu thương gọi mời,

sai con vào đồng lúa đẹp tươi.

Chúa Gọi Tên Con - Phanxicô - Truyền Giáo - Thánh Hiến