Vào Nhà Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

1.

Vào nhà Chúa chiều nay có hương bay vương tà áo này.

Vào nhà Chúa chiều nay lòng đượm say bao ước mơ đầy.

Vào nhà Chúa chiều nay hoa trên tay, tay nắm trong tay.

Bước vào nhà Chúa chiều nay tiếng ca bay hay cánh lòng bay.

 

ĐK.

(Bước vào nhà Chúa)

Vào nhà Chúa chiều nay (i i) trao bàn tay (i i) chung đời sống.

(Vào nhà Chúa hôm nay tháng ngày cùng sống chung.)

Nguyện Chúa thương yêu (dắt dìu đôi lứa.)

Lời đoan hứa nở hoa thơm ngát suốt đời.

[Lời đoan hứa nở hoa suốt đời.]

 

2.

Lời đoan hứa chiều nay kết tương lai hai người suốt đời.

Và năm tháng ngày mai cùng kề vai vui kiếp con người.

Vào cuộc sống đầy vơi, luôn bên nhau đi khắp muôn nơi.

Cánh buồm lộng gió trùng khơi lướt êm trôi qua bến bờ vui.


ĐK.

(Bước vào nhà Chúa)

Vào nhà Chúa chiều nay (i i) trao bàn tay (i i) chung đời sống.

(Vào nhà Chúa hôm nay tháng ngày cùng sống chung.)

Nguyện Chúa thương yêu (dắt dìu đôi lứa.)

Lời đoan hứa nở hoa thơm ngát suốt đời.

[Lời đoan hứa nở hoa suốt đời.]

Vào Nhà Chúa - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối (1/2)
Vào Nhà Chúa - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối (2/2)