Trái Tim Và Thanh Gươm

(Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Chư Thánh

CBST1

ĐK.

(Nữ)

Đường đời xa mênh mông êm ái những dòng sông nhờ Chúa dẫn xuôi dòng.

Hỡi lòng ai bơ vơ, tim ai hoài ước mơ vươn cao đẹp ý thơ.

Người hãy nhớ đến năm xưa đôi tay của Chúa Trời dẫn dắt hai con người.

Người hãy nhớ đến năm xưa đôi tay của Chúa Trời thánh hóa hai tâm hồn.

(Người hãy nhớ đến năm xưa ơn đầy mùa đổi mới ngàn hoa hai tâm hồn.)

.

(Một lưỡi gươm) cuồng điên, cuồng điên, người tìm bắt Chúa.

Một trái tim tội tình, tội tình, tội tình, ba lần tội tình chối Thầy.

La la la la la la la la

La la la la la la la la

.

(Nam)

Chúa ôi diệu kỳ thay (diệu kỳ, ôi diệu kỳ thay).

Ngài bẻ gãy thanh gươm, đã đánh gãy thanh gươm.

(Hỡi ôi, thanh gươm đầy máu.)

Và Ngài đã sai người bước theo tình thương, với thanh gươm sáng lên Tin Mừng.

[Người tìm ra thanh gươm mang Tin Mừng.]

.

(Nữ)

Chúa ôi diệu kỳ thay (diệu kỳ, ôi diệu kỳ thay).

Ngài đổi mới con tim đã thắp sáng con tim.

(Hỡi ôi, con tim hèn yếu.)

Và Ngài đã sai người dẫn đưa đoàn chiên, với con tim ngàn năm thắm tình.

[Người tìm ra con tim tràn niềm tin.]

 

1.

Từ đó người ra đi, thanh gươm mở lối trời.

Từ đó người ra đi, trái tim mang ngọn đèn soi.

Người nhận một con ngựa mới đi vào thế giới loan báo hồng ân.

Người nhận một con thuyền mới đi vào thế giới đón muôn linh hồn.


ĐK.

(Nữ)

Đường đời xa mênh mông êm ái những dòng sông nhờ Chúa dẫn xuôi dòng.

Hỡi lòng ai bơ vơ, tim ai hoài ước mơ vươn cao đẹp ý thơ.

Người hãy nhớ đến năm xưa đôi tay của Chúa Trời dẫn dắt hai con người.

Người hãy nhớ đến năm xưa đôi tay của Chúa Trời thánh hóa hai tâm hồn.

(Người hãy nhớ đến năm xưa ơn đầy mùa đổi mới ngàn hoa hai tâm hồn.)

.

(Một lưỡi gươm) cuồng điên, cuồng điên, người tìm bắt Chúa.

Một trái tim tội tình, tội tình, tội tình, ba lần tội tình chối Thầy.

La la la la la la la la

La la la la la la la la

.

(Nam)

Chúa ôi diệu kỳ thay (diệu kỳ, ôi diệu kỳ thay).

Ngài bẻ gãy thanh gươm, đã đánh gãy thanh gươm.

(Hỡi ôi, thanh gươm đầy máu.)

Và Ngài đã sai người bước theo tình thương, với thanh gươm sáng lên Tin Mừng.

[Người tìm ra thanh gươm mang Tin Mừng.]

.

(Nữ)

Chúa ôi diệu kỳ thay (diệu kỳ, ôi diệu kỳ thay).

Ngài đổi mới con tim đã thắp sáng con tim.

(Hỡi ôi, con tim hèn yếu.)

Và Ngài đã sai người dẫn đưa đoàn chiên, với con tim ngàn năm thắm tình.

[Người tìm ra con tim tràn niềm tin.]

 

2.

Tình Chúa gọi PHAO-LÔ khi căm thù đã đầy.

Tình Chúa gọi PHÊ-RÔ lúc yêu thương tưởng nhạt phai.

Diệu kỳ là muôn đổi thay, muôn vầng tim mới tay Chúa làm nên.

Cuộc đời dù bao lầm lỗi nhưng tình Thiên Chúa vẫn luôn vững bền.


ĐK.

(Nữ)

Đường đời xa mênh mông êm ái những dòng sông nhờ Chúa dẫn xuôi dòng.

Hỡi lòng ai bơ vơ, tim ai hoài ước mơ vươn cao đẹp ý thơ.

Người hãy nhớ đến năm xưa đôi tay của Chúa Trời dẫn dắt hai con người.

Người hãy nhớ đến năm xưa đôi tay của Chúa Trời thánh hóa hai tâm hồn.

(Người hãy nhớ đến năm xưa ơn đầy mùa đổi mới ngàn hoa hai tâm hồn.)

.

(Một lưỡi gươm) cuồng điên, cuồng điên, người tìm bắt Chúa.

Một trái tim tội tình, tội tình, tội tình, ba lần tội tình chối Thầy.

La la la la la la la la

La la la la la la la la

.

(Nam)

Chúa ôi diệu kỳ thay (diệu kỳ, ôi diệu kỳ thay).

Ngài bẻ gãy thanh gươm, đã đánh gãy thanh gươm.

(Hỡi ôi, thanh gươm đầy máu.)

Và Ngài đã sai người bước theo tình thương, với thanh gươm sáng lên Tin Mừng.

[Người tìm ra thanh gươm mang Tin Mừng.]

.

(Nữ)

Chúa ôi diệu kỳ thay (diệu kỳ, ôi diệu kỳ thay).

Ngài đổi mới con tim đã thắp sáng con tim.

(Hỡi ôi, con tim hèn yếu.)

Và Ngài đã sai người dẫn đưa đoàn chiên, với con tim ngàn năm thắm tình.

[Người tìm ra con tim tràn niềm tin.]

 

3.

Lạy Chúa đời con đây u mê và lỗi lầm.

Lạy Chúa lòng con đây xuyến xao trên biển trầm luân.

Nguyện cầu hào quang của Chúa trên đường thiên lý soi bước người đi.

Nguyện cầu tình thương của Chúa đem lửa yêu mến đến muôn tâm hồn.

 

Kết.

Chúa ơi, ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa, Chúa ơi.

Trái Tim Và Thanh Gươm (Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ) - Phanxicô - Chư Thánh (1/5)
Trái Tim Và Thanh Gươm (Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ) - Phanxicô - Chư Thánh (2/5)
Trái Tim Và Thanh Gươm (Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ) - Phanxicô - Chư Thánh (3/5)
Trái Tim Và Thanh Gươm (Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ) - Phanxicô - Chư Thánh (4/5)
Trái Tim Và Thanh Gươm (Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ) - Phanxicô - Chư Thánh (5/5)