Lời Bông Hoa Nhỏ

(Theo ý của Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu trong "Truyện Một Tâm Hồn", Chương 1)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Đào Nguyên

(https://www.fb.com/100001394660772/videos/960502328381876/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Ca Nguyện

CBST2

1.

Nếu bông hoa nhỏ biết nói, hoa không tự dối lòng mình, không vờ khiêm nhường kêu lên: phận tôi hèn kém vô duyên.

Nhưng hoa sẽ cao rao ơn lành Chúa thương trao.

Hoa luôn biết mình dễ thương là nhờ Chúa tặng sắc hương.


ĐK.

Con là hoa nhỏ tầm thường, Chúa dủ thương ban áo quân vương.

Bông hoa nhỏ hát lên lời kinh thơ ấu, như em thơ nói cùng người cha yêu thương.


2.

Chúa thương hoa hồng thơm ngát, thương hoa huệ trắng ngọc ngà, thương loài hoa nhỏ đơn sơ, là tâm hồn giống em thơ.

Muôn hoa khắp muôn nơi, hoa nào sống vui tươi, đem nhân đức làm sắc hương là được Chúa hằng mến thương.


ĐK.

Con là hoa nhỏ tầm thường, Chúa dủ thương ban áo quân vương.

Bông hoa nhỏ hát lên lời kinh thơ ấu, như em thơ nói cùng người cha yêu thương.


3.

Chúa ơi, trên đường thơ ấu, con nương nhờ Chúa thật nhiều, xin làm em nhỏ tin yêu vì biết được Chúa nâng niu.

Cho con sống vui tươi, biết tìm ý Chúa thôi.

Cho con sống đời mến thương trọn vẹn với người bốn phương.


ĐK.

Con là hoa nhỏ tầm thường, Chúa dủ thương ban áo quân vương.

Bông hoa nhỏ hát lên lời kinh thơ ấu, như em thơ nói cùng người cha yêu thương.

Lời Bông Hoa Nhỏ - Phanxicô - Ca Nguyện
Lời Bông Hoa Nhỏ - Phanxicô - Ca Nguyện