Hồn Tôi Ngợi Khen

(Magnificat)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Đức Mẹ

CBST1

1.

Hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa và trong cõi lòng vui mừng hân hoan.

Mừng vui chúc tụng Danh Chúa vì Ngài đoái thương phận hèn thân tôi.

Từ nay muôn dân khắp nơi ngàn năm khắp nơi khen tôi phúc đầy.

 

ĐK.

Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia.

 

2.

Bàn tay Ngài bao uy thế dành muôn phúc trọng tác thành nơi tôi.

Này đây Danh Ngài chí thánh, lòng Ngài xót thương vững bền muôn năm,

Tràn lan ban cho những ai thành tâm vững tin, luôn tôn kính Ngài.


ĐK.

Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia.

 

3.

Ngài luôn biểu dương uy thế, người kiêu ngã nhào, ác quyền tan hoang.

Còn ai khiêm hạ thấp bé, Ngài hằng đoái thương nhấc đặt lên cao.

Nghèo, thương ban cho ấm no, giàu sang, Chúa cho tay không bước về.


ĐK.

Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia.

 

4.

Ngài luôn chở che bênh đỡ đoàn tôi tớ Ngài vốn dòng dân xưa.

Vì nhớ đến lòng thương xót Ngài đã hứa ban muôn đời trung kiên,

Cùng Áp-ra-ham tổ tiên, cùng nòi giống liên muôn muôn kiếp đời.


ĐK.

Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia.

Hồn Tôi Ngợi Khen (Magnificat) - Phanxicô - Đức Mẹ